Terug naar overzicht

Nieuwe protocollen voor po, s(b)o en vso

De protocollen voor het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn geactualiseerd op Lesopafstand.nl. Ook staan hier de geactualiseerde servicedocumenten van het ministerie van OCW.

De wijzigingen in het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn:
I-1 Algemene richtlijn RIVM: Extra toevoeging: ‘bij twijfel, blijf thuis’ – alleen naar school als volledig klachtenvrij.
II-3 Les op afstand: Nieuwe richtlijnen in servicedocument OCW.
IV-3 BCO: Voor scholen geldt aangepast BCO + toelichting.
IV-4 Thuisblijfregels kinderen: bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen 0-12 jaar wel weer naar school (opheffing ‘snottebellenbeleid’).
IV-8 Testen: preventief zelftesten personeel alleen voor niet immune personen.

De wijzigingen in het protocol voortgezet speciaal onderwijs zijn:
I-1 Algemene richtlijn RIVM: Extra toevoeging: ‘bij twijfel, blijf thuis’ – alleen naar school als volledig klachtenvrij.
II-1 Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod: afstandsmaatregel bij praktijkvakken
II-2 Les op afstand: Nieuwe richtlijnen in servicedocument OCW + aanbieden van afstandsonderwijs.
IV-2 BCO: Voor scholen geldt aangepast BCO + toelichting.
IV-5 Thuisquarantaine na verblijf buitenland: aanvulling dat scholen niet hoeven te controleren.
IV-7 Testen: Inzet zelftesten na de vakantie. Uitzondering voor immune leerlingen en medewerkers.

Bekijk hier de protocollen en servicedocumenten op Lesopafstand.nl.

Coronamaatregelen na de zomervakantie
Het kabinet besluit op 13 augustus na een advies van het OMT over de coronamaatregelen die na de zomervakantie gelden voor het onderwijs. Meteen na het besluit op 13 augustus worden scholen geïnformeerd. Minister Slob verwacht dat de huidige maatregelen blijven gelden tot na de zomervakantie, schrijft hij in een brief aan leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en bestuurders.
(19-07-2021)

Gerelateerd