Terug naar overzicht

Nieuwe kennis- en inspiratiebundel ‘De regionale aanpak van personeelstekorten’

Voion heeft een selectie van opgedane kennis en ervaringen in de zogenaamde RAP-regio’s (Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs) gebundeld, ter inspiratie voor andere scholen en regio’s. In de bundel komen de volgende thema’s aan bod:
  • Werven van zij-instromers
  • Verhogen van in-/door-/uitstroom lerarenopleidingen
  • Behoud en begeleiding startende leraren
  • Anders organiseren en innovatieve ideeën
  • Regionaal Loket
  • Strategische personeelsplanning (SPP)
  • Regionale samenwerking en thema-overstijgende activiteiten

Bij elk thema vindt je inspirerende aanpakken en verhalen uit de RAP-regio’s, alsook een overzicht van opgedane kennis, ervaringen en handvatten.

Gerelateerd