Terug naar overzicht

Nieuw in onze agenda: online kennissessies schooljaar 22/23

De agenda voor schooljaar 22/23 is aangevuld met interessante én nieuwe online kennissessies voor (startende) directeuren, directeur-bestuurders en P&O’ers in het po, vo en so. Hieronder de sessies van september en oktober, de volledige agenda vind je hier.

Gevolgen nieuwe bekostiging (meerjaren)begroting – 14 september
Uitleg groeibekostiging, voorziening groot onderhoud en nieuwe cao

NIEUW: Inkijk en inzicht in arbeidsvoorwaarden – 27 september
Wat op arbeidsvoorwaardelijk gebied in po geldt en staat te gebeuren

Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten? – 4 oktober
Spelregels die gelden in ontslagprocedure in onderwijs uiteen gezet

Zorgplicht voor school en toelatingsbeleid – 6 oktober
Wegwijs in regels m.b.t. toelating, verwijdering en aanmelding leerling

Voorbereiden op inspectiebezoek – 11 oktober
Ervaringen directeur-bestuurder / adviseur kwaliteitszaken Koert Kapel

Gerelateerd