Terug naar overzicht

Nieuw experiment flexibele onderwijstijden start augustus 2020

Het nieuwe experiment met flexibele onderwijstijden voor huidige deelnemers begint vanaf het schooljaar 2020/2021. Voorwaarden zijn instemming van de MR en waarborgen voor de onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en onderwijsfilosofie, geeft minister Slob aan in een Kamerbrief.

Slob wil kansengelijkheid garanderen door scholen te verplichten toelating van leerlingen niet afhankelijk te stellen van een geldelijke bijdrage van ouders. De MR van de deelnemende scholen moet ingestemd hebben met flexibele tijden en in het schoolplan moet beschreven zijn hoe de vrijstellingen van het experiment deel uitmaken van de onderwijsfilosofie. Om de onderwijskwaliteit te waarborgen wil Slob dat experimentdeelnemers de waardering ‘goed’ hebben van de Onderwijsinspectie.

VBS is voorstander van experimenten met flexibele onderwijstijden. De huidige maatschappij vraagt om flexibiliteit, innovatie en maatwerk; biedt scholen dan ook ruimte voor eigen keuzes. Het is goed dat minister Slob gaat onderzoeken hoe flexibele tijden wettelijk zijn vast te leggen. We vragen ons of waarom scholen met een ‘voldoende’ onderwijskwaliteit niet ook kunnen deelnemen in plaats van alleen scholen met een waardering ‘goed’ van de inspectie. Het voldoen aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit (het oordeel ‘voldoende’) lijkt ons afdoende.

We vinden het onverteerbaar als succesvolle scholen als De School in Zandvoort en Casa Tweetalige Montessorischool in Pijnacker de dupe zouden worden van het stoppen van het eerdere experiment. Minister Slob is met deze huidige experimentdeelnemers in gesprek over de randvoorwaarden. Voor het einde van dit jaar volgt nadere informatie over de vormgeving van het nieuwe experiment.
(29-10-2019)

Gerelateerd