Terug naar overzicht

Netwerk (v)so en sbo sprak over samenwerking en passend onderwijs

Het VBS-netwerk (v)so en sbo had 3 februari een geslaagde ontmoeting in Utrecht. Deelnemers bespraken een samenwerkingscasus en gezamenlijke belangenbehartiging voor het (v)so en sbo.

Sander Verheul, CvB-lid van de Leo Kanner Onderwijsgroep in Leiden, vertelde over zijn ervaring met de samenwerking van vijf Leidse onderwijsbesturen (regulier, (v)so en sbo) in het Huis van het Onderwijs. Hij gaf aan dat een voorwaarde voor succesvolle samenwerking een duidelijk gemeenschappelijke visie op samenwerking is en dat de afzonderlijke belangen helder zijn. Zijn tweede bevinding is dat samenwerking vooral goed werkt als bestuurders en andere medewerkers elkaar blijven ontmoeten en er afstemming plaatsvindt.

Vervolgens bespraken deelnemers de mogelijkheden van gezamenlijke belangenbehartiging met betrekking tot de komende evaluatie passend onderwijs. Er kwamen geeltjes op tafel en de netwerkleden deelden hun top-3 onderwerpen en ideeën met betrekking tot deze evaluatie. Deze ledeninbreng zal door VBS worden gebruikt bij het bepalen van onze inzet. Diversiteit was een woord dat regelmatig viel. Ook is gesproken over richtlijnen en processen binnen samenwerkingsverbanden. Iedereen was het erover eens dat een zorgvuldige en genuanceerde evaluatie van de huidige wetgeving over het passend onderwijsstelsel van groot belang is.

VBS hoort graag uw mening over passend onderwijs

Wilt u bijdragen aan de inzet van VBS bij de evaluatie passend onderwijs? Of wilt u deelnemen aan het VBS-netwerk (v)so en sbo? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.
(06-02-2020)

Gerelateerd