Terug naar overzicht

Neem deel aan online en offline uitwisseling tussen scholen in Europa

Leerlingen, leraren, schoolleiding en besturen van bij VBS aangesloten scholen in contact brengen met gelijkgestemde scholen in Europa, dat is het doel van Linkages@ECNAIS. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze uitwisseling via ECNAIS.

ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) is de Europese vereniging van organisaties voor bijzonder onderwijs, waarvan VBS een van de leden en oprichters is. ECNAIS komt binnen Europa op voor de belangen van het bijzonder onderwijs (independent schools) en de vrije schoolkeuze van ouders.

ECNAIS lanceert een nieuw initiatief voor zijn leden: Linkages@ECNAIS. Het doel is de kwaliteit van scholen te verbeteren door de uitwisseling tussen scholen van ECNAIS-leden op laagdrempelige wijze te organiseren. De nadruk ligt hierbij op de (professionele) ontwikkeling van leerkrachten, leerlingen, schoolleiding en schoolbesturen. Bekijk het ledenoverzicht van ECNAIS om te zien in welke landen ECNAIS leden heeft.

Waar kunt u aan denken?
Het contact kan gaan over uitwisseling van specifieke onderwijskundige zaken, Skype-sessies tussen klassen/groepen leerlingen, een online rondetafelgesprek over een bepaalde manier van lesgeven of het uitwisselen van ervaringen met buitenlandse reizen. Maar zeker ook schoolbezoeken, uitwisseling van leerlingen of leerkrachten en deelname aan Erasmus+-programma’s behoren tot de mogelijkheden. Bekijk de PDF met de mogelijkheden van Linkages (in het Engels).

Hoe werkt het?
Scholen die willen deelnemen aan Linkages nemen via de mail contact op met Anita Kuiper, assistent netwerkregisseur bij VBS: akuiper@vbs.nl. Zij ontvangen dan informatie over het vervolg. Heeft u vooraf nog vragen, dan kunt u terecht bij Peter Warnders, netwerkregisseur bij VBS: pwarnders@vbs.nl

ECNAIS en VBS zijn uitsluitend intermediair en zien erop toe of de aanvraag van een school helder en compleet is. Zodra scholen elkaar hebben gevonden, ligt de verantwoordelijkheid bij hen.
(20-03-2019)

Gerelateerd