Terug naar overzicht

Nationaal Programma Onderwijs: leden spreken

De 8,5 miljard euro van het demissionair kabinet is een flinke investering in het onderwijs. Onze leden zijn er ondanks de weinig beschikbare informatie wel mee bezig. Sommigen hebben al concrete ideeën hoe het geld te besteden. Drie leden uit het po, vo en so aan het woord.

Renate van Dijk, bestuurder Stichting Verderwijs, so/vso
‘In de eerste lockdown waren onze scholen dicht en alleen open voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep en voor leerlingen in een onveilig thuissituatie. Het werd voor ons al snel duidelijk dat een lockdown voor onze leerlingen zeer ingrijpend was, met terugval in gedrag en psychiatrische problematiek. Het gebruik van de noodopvang op school nam fors toe. Na een aantal weken ging het so weer volledig open. In de tweede lockdown bleven onze scholen geheel open vanwege de aangescherpte criteria vanuit het ministerie om open te blijven voor praktijk gericht onderwijs en leerlingen in een kwetsbare positie.

‘In beide lockdowns hebben we alles op alles gezet om achterstand te voorkomen. Onze medewerkers hebben hiervoor veel samengewerkt met CJG, leerplicht en schoolarts. Als we naar de toetsresultaten kijken, dan zijn de leerresultaten zo goed als stabiel gebleven. Hartstikke fijn, maar de enorme inzet die van de leerkrachten is gevraagd, is ten koste gegaan van overstijgende schooltaken. Het geld uit het NPO willen wij dan ook inzetten voor extra handen in de klas, om leerkrachten uit te kunnen roosteren om achterstallig werk in te halen. Zo kunnen we de druk verspreiden, zorgen we ervoor dat leerkrachten niet verzanden in hun werk en kunnen we de kwaliteit op de lange termijn borgen.

‘Hiervoor is het wel van belang dat de nulmeting uit het NPO wordt gehaald. Daaruit zou volgen dat onze leerlingen geen achterstand hebben opgelopen. Dat klopt, die achterstand zit ‘m bij ons juist bij de leerkrachten. Maar die moet net zo goed worden ingehaald! Mijn boodschap aan het kabinet is dan ook: haal de nulmeting eruit, vertrouw de scholen dat ze het geld goed besteden en uiteraard moeten ze daarvoor achteraf verantwoording afleggen.’

Peter Lamers, bestuurder Spinoza Scholengroep (vo)
‘Het is altijd goed dat er meer geld naar het onderwijs gaat. Onderwijs is investeren in de toekomst. Wel zou het beter zijn dat we dit structureel doen. We hebben te maken met een tekort aan docenten. Voor goed onderwijs hebben we duurzaam bekwame docenten nodig en dan werken losse tijdelijke subsidies niet. Het komende kabinet moet hiervoor zorgen en we moeten af van allerlei tijdelijke subsidies.

‘Bij Scholengroep Spinoza hebben we een hoop plannen, maar we willen eerst zien welke randvoorwaarden gesteld worden aan het NPO. Ook willen we vooraf weten hoe we straks achteraf moeten verantwoorden. In deze corona omstandigheden zou het bijvoorbeeld praktisch zijn om kleinere klassen te maken, maar dat kan alleen als er goed gekwalificeerd personeel is. Dan moeten we wel weten of we daar geld voor mogen inzetten. We willen ook graag een structurele aanpak in het onderwijs. Zeker omdat de problemen die corona veroorzaakt heeft langer zullen doorwegen dan een schooljaar.’

Lianne van den Essenburg – Somsen, directeur De Ladder (po)
‘Om een beeld te krijgen van waar de kinderen staan, worden de maanden maart en april 2021 gebruik om analyses te maken. De verwachting is dat de basisvakken zoals rekenen en taal geen grote achterstanden laten zien op groepsniveau, omdat het onderwijs hierin online is doorgegaan. Het niveau van zorgkinderen die voor de sluiting al achterliepen is waarschijnlijk wel teruggezakt. Hiervoor willen we extra remedial teaching gaan inzetten. Ook verwachten we een achteruitgang bij de executieve functies zoals plannen en werkgeheugen. Dit vraagt om extra aandacht voor het samenwerken, communiceren en kritisch denken, het liefst in kleinere groepen. Tot slot blijkt uit de eerste bevindingen dat de potloodgreep in de groepen 1 en 2 is verslechterd. Niet onoverkomelijk maar wel belangrijk omdat een verkeerde pengreep op latere leeftijd moeilijk af te leren is. Hiervoor zal extra ondersteuning nodig zijn van een motorische remedial teacher.

‘Kortom, genoeg om op te pakken en ik hoop oprecht dat de overheid, zoals ze zelf al heeft laten weten, de scholen daarbij in de lead laat. Dus geen extra buitenboordmotor naast het reguliere onderwijs, maar extra inzet binnen de bestaande schoolorganisatie.’

VBS houd je op de hoogte
Alle scholen ontvangen op korte termijn een brief van het (demissionair) kabinet, met daarin meer informatie over NPO. In de brief staat onder andere wat er de aankomende maanden van de scholen verwacht wordt en welke ondersteuning het ministerie daarbij biedt. Daarnaast zal er binnenkort ook een website over het NPO in de lucht komen, waar de scholen actuele en benodigde informatie kunnen vinden. Uiteraard houdt VBS je ook op de hoogte.

Deel je ook je ideeën?
Heb je zelf ook ideeën of in de toekomst goede voorbeelden waar andere scholen hun voordeel mee kunnen doen? Mail ze naar communicatie@vbs.nl.

(18-03-2021)

Gerelateerd