Terug naar overzicht

Motie tegen geschillencommissie GCBO haalt het niet

De motie van Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Peter Kwint (SP) waarin de regering wordt verzocht alle klachten-en geschillenafhandeling te beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen is 1 oktober verworpen door de Tweede Kamer.

VBS heeft zich met de andere instandhouders van de onafhankelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) tegen deze motie verzet. We vinden het van belang dat scholen de keuzevrijheid hebben en houden om zelf een klachten- en geschillencommissie te kiezen, ook dat valt onder de vrijheid van onderwijs.
(02-10-2019)

Gerelateerd