Terug naar overzicht

Mondkapje voor leerlingen vanaf groep 6 verplicht of niet?

Leerlingen vanaf groep zes op basisscholen worden door het ministerie van OCW dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Dragen van een mondkapjes is een advies. Ouders kunnen dit weigeren tenzij de school het opneemt als verplichting in het eigen veiligheidsbeleid én hier dus instemming voor is gekregen van de medezeggenschapsraad (MR).

Een school kan een leerling (vanaf groep 6) alleen verplichten een mondkapje te dragen met een wijziging van veiligheids- en/of gezondheidsbeleid en dus de instemming van de (G)MR.

Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school (zoals trappenhuis, aula/kantine, wc en gangen) voor leerlingen en personeel in het V(S)O en voor het personeel van het PO en S(B)O. Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om bij verplaatsing een mondkapje te dragen.

Vanuit de zorgplicht van de school wordt van het bestuur verwacht zij al het mogelijke doen om te voorkomen dat mensen besmet raken. Daarbij hoort ook het opvolgen van relevante overheidsadviezen. Scholen hebben beleidsvrijheid bij het invullen van hun zorgplicht.

Meer vragen en informatie over corona en onderwijs vind je in onze FAQ corona en onderwijs.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor vragen of advies over corona en het onderwijs of een ander onderwerp, neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(01-12-2021)

Gerelateerd