Terug naar overzicht

Mogelijkheden om extra personeel aan te trekken met NPO-gelden

In een eerder artikel schreven we al dat het zowel in het po als vo mogelijk is om op basis van tijdelijke vacatureruimte in het kader van het NPO, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een medewerker aan te gaan. Naast het aangaan van een tijdelijk dienstverband zijn er nog meer opties om extra personeel in te zetten met NPO-gelden. We zetten ze voor je op een rij.

# Zzp’ers inzetten: wees voorzichtig
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen mogelijk onder schooltijd extra ondersteuning bieden in het kader van het NPO. Als werkgever zijn hier wel financiële risico’s aan verbonden, daarom adviseert VBS hiermee terughoudend te zijn. Voorkomen moet worden dat sprake is van een (verkapte) arbeidsovereenkomst.

Bij een arbeidsovereenkomst is sprake van een gezagsverhouding, een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten en een verplichting tot het betalen van loon. Daarentegen zijn opdrachtgevers en zzp’ers samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Zij moeten ervoor zorgen dat er duidelijkheid is over hun arbeidsrelatie, en dat er geen sprake is van een verkapte loondienst en dus een (verkapte) arbeidsovereenkomst. Voor het bepalen van een gezagsverhouding geven volgende vragen richting:

  • Wat is afgesproken over aanwezigheid bij bijvoorbeeld team-/sectievergaderingen, ouderavonden en tienminutengesprek?
  • Is er verschil tussen rechten en plichten ten opzichte van andere invalleerkrachten, zo ja welk verschil?
  • Krijgt de medewerker doorbetaald bij feest- en vakantiedagen?
  • Heeft de medewerker recht op doorbetaling van loon bij ziekte?
  • Moet de medewerker bij afwezigheid zelf voor vervanging zorgen? Zo ja, is dat in overleg met de school? En wat is daarover eventueel afgesproken?
  • In hoeverre moet medewerker zich houden aan de richtlijnen en aanwijzingen van de directie en het bestuur?

Bij twijfel of er sprake is van loondienst (een dienstverband) kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een – niet verplichte – modelovereenkomst gebruiken, die moet overeenkomen met de feitelijke situatie. Bij de VBS kun je een modelovereenkomst opvragen bij Nienke van de VBS-Helpdesk via helpdesk@vbs.nl of 070 – 331 52 15.

Verdere aandachtspunten bij de inhuur van zzp’ers zijn:

  • check of deze medewerkers onder de dekking van het verzekeringspakket van de school vallen;
  • maak afspraken over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid.

# Detachering vanuit bestaande samenwerking
Organisaties die aan de schoolorganisaties zijn verbonden, zoals opvangorganisaties of RT-instituten, kunnen ruimte hebben om medewerkers te detacheren. Het kan interessant zijn om in het kader van het NPO te kijken of deze mensen iets voor de school kunnen betekenen.

# Samenwerking tussen andere scholen binnen de regio
Deel je ambities en plannen met scholen in de regio. Je kunt je er voordeel mee doen voor wat betreft uitwisseling van tijdelijk extra personeel en het gebruik maken van elkaars ervaringen en expertise op dit gebied.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor vragen of advies over dit onderwerp of modelovereenkomsten, neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(09-06-2021)

Gerelateerd