Terug naar overzicht

Ministerie van Onderwijs publiceert Handreiking schooladvisering

Het ministerie van OCW heeft een handreiking schooladvisering ‘De overstap van po naar vo’ gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.

Ook kan de handreiking onderwijsprofessionals helpen bij het maken of bijstellen van een plan voor de schooladviesprocedure. De handreiking is gebaseerd op huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk.

In de handreiking komen onder meer de wet- en regelgeving aan bod, de rol van verwachtingen, informatiebronnen bij het schooladvies, inhoudelijke overwegingen bij schooladvisering, betrokkenheid van leerlingen en ouders en samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Download hier de handreiking Schooladvisering van het ministerie van OCW.
(12-10-2020)

Gerelateerd