Terug naar overzicht

Meer ruimte voor nieuwe scholen versterkt onderwijsvrijheid

Het langverwachte wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ is 3 oktober 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. VBS is verheugd over het wetsvoorstel, dat per 1 augustus 2019 van kracht moet worden.

Volgens het Wetsvoorstel krijgen basisscholen acht jaar (in plaats van de huidige vijf jaar) de tijd om te voldoen aan de stichtingsnorm. Het meten van belangstelling is niet langer gebaseerd op prognoses voor richtingen als rooms-katholiek, openbaar en algemeen bijzonder, maar gaat op basis van ouderverklaringen of marktonderzoek. De Onderwijsinspectie toetst voorafgaand de nieuwe school op onderwijskwaliteit.

Het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen versterkt de vrijheid van onderwijs, vindt VBS. ‘De huidige wetgeving is gebaseerd op een maatschappijbeeld waarbij ouders bewust kiezen voor een richting. Dat is een maatschappij die niet meer bestaat. Het wetsvoorstel komt veel meer tegemoet aan de maatschappij anno 2018, waarbij je bijvoorbeeld ook op basis van een pedagogisch- didactische grondslag een school kunt stichten. De gedachte achter de wet zou moeten leiden tot het versterken van de onderwijsvrijheid (artikel 23 van de grondwet). Ouderverklaringen bieden de mogelijkheid om op een effectieve wijze initiatiefnemers voor vernieuwend onderwijs toegang te geven tot het onderwijsbestel. Daarom is VBS voorstander van het wetsvoorstel’, zegt Ben Mom, die als netwerkregisseur van VBS bij veel ouderinitiatieven is betrokken.

VBS bestudeert momenteel het wetsvoorstel in detail en zal daar begin volgende week in haar berichtgeving nader op ingaan.
(04-10-2018)

Gerelateerd