Terug naar overzicht

Medezeggenschap draagt bij aan de onderwijskwaliteit

De medezeggenschapsraad heeft een groot aantal advies- en instemmingsrechten. Voor een goede werking is bewustzijn en kennis van het takenpakket belangrijk. Open en vooral ook duidelijke communicatie met het bestuur en de directie is nodig maar niet altijd vanzelfsprekend. In situaties waarin je elkaar in meerdere rollen tegenkomt, bijvoorbeeld bij een kleiner schoolbestuur, is hiervoor nog meer aandacht nodig. VBS ondersteunt bij het maken van heldere afspraken en begeleidt MR, bestuur en directie in de structuur en cultuur van medezeggenschap.

• Wat mag de MR van zichzelf en de bestuurder verwachten, als het gaat om expertise, het voorbereiden van vergaderingen en medezeggenschapsvaardigheden?
• Hoe zien we de rol van de MR binnen de organisatie?
• Welke houding is beter: reactief (beleid achteraf controleren) of juist proactief (beleidsinitiërend) zijn?
• Is een formele of informele houding bevorderlijk voor de werking?
• Hoe betrek ik onze achterban?
• Is de invloed, inbreng en facilitering van ouders te stroomlijnen?
• Wat zijn veelvoorkomende problemen bij een MR-wissel en hoe voorkom ik ze?

Meer weten over medezeggenschap

Voor vragen of advies over medezeggenschap, neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(04-09-2020)

Gerelateerd