Terug naar overzicht

Maimonides en Lorentz Casimir Lyceum beste school in hun provincie

De vwo-afdelingen van VBS-leden de Joodse Scholengemeenschap Maimonides in Amsterdam en het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven zijn de beste school in hun provincie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beste scholen 2020’ van Elsevier Weekblad.

Elsevier Weekblad beoordeelde voor het onderzoek ‘Beste scholen 2020’ in totaal 1.245 scholen met 2.453 afdelingen met het predicaat (on)voldoende, goed of superschool. Het weekblad keek daarbij zittenblijvers, examenresultaten en of leerlingen in de derde jaar nog onderwijs op het niveau van het basisschooladvies volgden.

Maimonides dubbeltrots
De vwo-afdeling van Joodse Scholengemeenschap Maimonides is beoordeeld als ‘superschool’ en beste van de provincie Noord-Holland. ‘We hebben veel oog voor onze leerlingen en hun individuele ondersteuningsbehoefte’, verklaart Iris Eshel, directeur van Maimonides, het succes. ‘We bieden veel maatwerk en soms extra begeleiding. Onze school heeft een klein en hecht team dat veel overlegt over leerlingen. Leerlingen kunnen floreren omdat er veel mensen om hen heen staan.’

Eshel is ‘dubbeltrots’ op de resultaten. ‘Want onze leerlingen doen het gezien de examenresultaten beter dan op andere scholen én ze krijgen meer kansen. Bij ons heb je met een mavo-advies meer kans om op de havo te eindigen en met havo op het vwo. We spelen niet op veilig.’ Daarbij heeft meer dan 50 procent van de leerlingen een migratieachtergrond. Eshel: ‘We investeren enorm veel in nieuwkomers en behalen daar goede resultaten mee. Daarbij hebben leerlingen door Joodse lessen ook meer vakken en een langere dag. De erkenning is heel fijn en een pluim op het harde werk, maar we maken geen pas op de plaats en zijn constant bezig met vernieuwing.’

Lorentz Casimir hecht aan kennis
De vwo-afdeling van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven kwam met het oordeel ‘goed’ als beste van de provincie Noord-Brabant uit het onderzoek van Elsevier Weekblad. ‘Onze school hecht waarde aan degelijke kennis. Wij werken vanuit een structuur waarbij secties een belangrijke rol spelen. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor het vak, de ontwikkeling, de resultaten en hebben vanuit hun vakgebied geregeld overleg met de schoolleiding’, laat rector-bestuurder Jessica Baart schriftelijk weten.

Voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken is er op iedere jaarlaag aanbod te vinden, zowel vakinhoudelijk als overstijgend en in de breedte. Baart: ‘Denk hierbij aan Olympiades, Brainsportlessen of grote jaarlijkse wedstrijden op artistiek en sportief gebied tussen de vier oudste lycea van Nederland. De erkenning als professional en de mogelijkheid naast je vakles ook een tweede passie met school te verbinden, maakt dat we elkaar en de leerlingen op veel verschillende vlakken kunnen ontmoeten. Het is dan ook te danken aan de inspanning van alle betrokkenen dat dit mooie resultaat is bereikt.’

Lees hier meer over het ‘Beste scholen 2020’ onderzoek van Elsevier Weekblad
(30-01-2020)

Gerelateerd