Terug naar overzicht

‘Maatwerk is nodig bij heropening vso’

Het VBS-netwerk (v)so en sbo had een prettige online ontmoeting via Teams. ‘De leden vonden het een goede manier om samen te komen en over en weer vragen te stellen. Ervaringen in coronatijd zijn uitgewisseld en er kwamen drie kwesties aan bod’, vertelt VBS-netwerkregisseur Nienke Daniëls.

De deelnemers gaven aan positief te staan tegen de heropening van het vso. ‘Organisatorisch ligt er wel een uitdaging in de examinering. Een van de netwerkleden moet 600 mondelinge toetsen in drie dagen afnemen. Scholen moeten kiezen tussen examens afnemen en het op school lesgeven aan andere leerlingen. Ze kiezen voor een hybride model met deels voortzetten van thuisonderwijs en examens op school om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren’, hoorde Daniëls.

Afstand houden
Anderhalve meter afstand houden is complex voor vso-leerlingen. Daniëls: ‘Voor sommige doelgroepen is dat niet haalbaar, doordat ze een bepaalde therapie hebben en door hun gedrag. Er zijn kinderen die nabijheid van anderen nodig hebben. Men gaf daarom aan niet voor een strikt protocol voor het vso te zijn, maatwerk is nodig bij alle clusters.’

Aansprakelijkheid
Een van de netwerkers vroeg zich of scholen aansprakelijk zijn als ze zich niet houden aan protocollen. ‘Gezien de doelgroep voorzien ze zich niet aan alle richtlijnen te kunnen houden. Mede om die reden is het prettig om een protocol zo ruim mogelijk te formuleren, bepaalde kaders zijn daarbij wel nodig. Hoe verder je het dichttimmert, des te moeilijker is naleving. Een school doet wat binnen zijn macht ligt. Een protocol is geen wet. Door je niet aan de richtlijnen te houden, is het niet meteen zo dat je aansprakelijk bent. Als je maar goede argumenten hebt om er vanaf te wijken’, verklaart Daniëls.

Ambulante begeleiding
Een van de scholen heeft ambulante begeleiders die contractueel worden ingehuurd door samenwerkingsverbanden (swv) passend onderwijs. ‘Die contracturen maken ze nu niet in coronatijd. De meeste swv’s maken daar financieel geen punt van. Er is een swv dat in overleg is over onderuitputting van het contract. Je hebt een juridische en morele kant. Dit is een uitzonderlijke gebeurtenis waar niemand wat aan kan doen’, vindt de netwerkregisseur.

Ook een vraag?
Heeft u een vraag over protocollen of andere onderwerpen? Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 5215 of helpdesk@vbs.nl.
(19-05-2020)

Gerelateerd