Voordelen voor VBS-leden

Een sterk netwerk is er door en voor leden. Samen zorgen voor ruimte voor scholen om eigen keuzes te maken, zodat onderwijsvernieuwing mogelijk is en er een gevarieerd onderwijsaanbod blijft bestaan. Welke voordelen heeft het VBS-netwerk?

1. Gratis eerstelijns advies van de VBS Helpdesk
2. Belangenbehartiging naar overheid en politiek
3. Exclusief financieel ledenvoordeel, waaronder korting op inkoop en maatwerkadvies
4. Kennisuitbreiding via netwerken, workshops en masterclasses
5. Informatief en inspirerend magazine en nieuwsbrief

 

Ervaringen van leden

Benieuwd wat onze leden aanspreekt in de samenwerking met VBS? Lees meer over hun ervaringen.


Financiële voordelen voor leden

VBS zoekt continu naar financiële voordelen voor haar leden. Als VBS-lid kunt u met korting onder meer energie, zonnepanelen, kantoorartikelen, afdrukvoorzieningen en sanitaire producten inkopen. Zo is de contributie al snel terugverdiend. En belangrijker: u bespaart consequent op doorlopende uitgaven én op nieuwe investeringen. Bij onze Ledenvoordelen vindt u een uitgebreid overzicht.

Ledenservice & Helpdesk

VBS is via onze Helpdesk een praktische vraagbaak voor onze leden voor vragen over cao’s, arbeidsrecht, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van toezicht. Leden kunnen tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van diensten van partners met wie VBS al jaren nauw samenwerkt.

Ledenservice & Helpdesk

Belangenbehartiger

Voor onze leden zijn wij belangenbehartiger bij politiek, overheid en andere overlegtafels. VBS staat pal voor de vrijheid van onderwijs. Deze vrijheid garandeert het bestaansrecht van onze leden.

Verbinder

Als verbinder organiseert VBS voor haar leden regelmatig verenigingsbijeenkomsten. Denk aan netwerkbijeenkomsten, masterclasses en workshops om uw kennis en vaardigheden uit te breiden en te verdiepen.

Bekijk de agenda

Ook lid worden?

Bel 070-3315252

Een lidmaatschap heeft kortom vele voordelen. Voor het lidmaatschap van VBS geldt een contributie per leerling, met een maximum van drieduizend leerlingen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Ook samenwerkingsverbanden kunnen tegen een vast tarief lid worden van VBS. Lees meer over het lidmaatschap en de contributie van VBS.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van VBS?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met assistent netwerkregisseur Anita Kuiper 070-331 52 52 of akuiper@vbs.nl. We vertellen u graag meer!

Ook voor vragen over het beëindigen van het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Anita Kuiper.

Anita Kuiper

Assistent netwerkregisseur