Terug naar overzicht

Levendige en leerzame bijeenkomst Start het schooljaar met VBS

Ruim veertig VBS-leden kwamen op 26 september naar Start het schooljaar met VBS in vergadercentrum Domstad, Utrecht. Tijdens de workshops kwamen drie onderwerpen aan bod: de verhouding tussen bestuur en directie, de cao po en het voorkomen van en oplossingen voor het lerarentekort.

‘Het is een goede traditie om het schooljaar gezamenlijk te beginnen met Start het schooljaar met VBS’, opende Edward Moolenburgh, directeur VBS, de avond. Hij toonde een voorproefje van de geheel nieuwe VBS-website: een fris uiterlijk, beter vindbaar en duidelijkere pijlers over wat we doen voor onze leden! Naar verwachting komt VBS.nl in nieuwe look en feel volgende week online.

Ook hield Marcus Driessen, financieel adviseur en samenwerkingspartner van VBS, een korte pitch. Hij gaf aan kleine schoolbesturen in het po en vo te ondersteunen bij onder meer hun meerjarenbegroting en meerjarenplanning.

Bestuur en toezicht
Daarna gingen deelnemers uiteen voor drie workshops. VBS-directeur Edward Moolenburgh en René Derksen, directeur-bestuurder Montessorischool Aan de Basis in Veenendaal, gaven een presentatie van twee keer drie kwartier over de rol van het bestuur, het interne toezicht en de verhouding tussen bestuur en directie. Bestuurders en directeuren kregen tips en adviezen voor hun respectievelijke rollen en er zijn vragen uit de zaal behandeld.

Cao-po

In de parallelsessie lichtte Ellen Bonke, juridisch adviseur arbeidsrecht bij de PO-Raad, de cao-po toe en beantwoordde vragen van aanwezige bestuurders en directeuren. Ze adviseerde gegevens over verstrekte transitievergoedingen te bewaren omdat die met terugwerkende kracht bij het UWV gedeclareerd kunnen worden. En ze gaf aan dat de voorbereidingen voor nieuwe cao-onderhandelingen gestart zijn. Daarbij wordt gekeken naar de salarissen van schoolleiders en ondersteunend personeel. Lees ook de antwoorden op 20 veelgestelde vragen over de cao-po van de VBS-Helpdesk.

Lerarentekort
Na de pauze ging Tiny Rompen, adviseur van het Arbeidsmarktplatform PO, met de zaal in gesprek over het lerarentekort. Ze gaf aan dat het van belang is eerst helder te krijgen wat de leerlingprognoses en verwachtingen voor vertrekkende leraren zijn de komende jaren, dan weet je of je moet gaan werven. Dat verschilt per regio, er zijn ook krimpregio’s. Landelijk wordt in 2022 een lerarentekort van 6.000 fte verwacht.

Ze vroeg deelnemers naar suggesties tegen het lerarentekort. Een greep: nodig havo- en vwo-scholieren uit voor een snuffelstage zodat ze kunnen zien hoe leuk het leraarsberoep is. En zorg dat leerlingen zelf een leuke schooltijd hebben, want sommige scholen hebben oud-leerlingen voor de klas. Laat sowieso een positief geluid horen over wat het vak zo mooi maakt. Maak een landelijke campagne. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt daarbij aansluitend de campagnes ‘Helden voor de klas’ en ‘Wat draag jij bij’. Ook genoemd is de participatiegraad van parttimers uit te breiden.

Om schoolbesturen te helpen bij werving biedt het Arbeidsmarktplatform onder meer ‘Po voor de regio‘ (over regionale samenwerking) en de ‘Handreiking werven in Vlaanderen‘.
Kijk voor meer maatregelen tegen het lerarentekort bij Arbeidsmarktplatform PO.

Ledenvergadering
Na de workshops praatten de aanwezige VBS-leden na met een hapje en een drankje, en wisselden tips en ervaringen uit. Wilt u ook het gesprek met VBS en andere leden aangaan? U bent van harte uitgenodigd op de ledenbijeenkomst en ALV van VBS op 19 november in Den Haag. Hoogleraar Edith Hooge zal spreken over kleine schoolbesturen, autonomie en samenwerking. Tweede Kamerleden zullen met u en de zaal in debat gaan over actuele onderwerpen. Lees meer en meld u aan voor de ledenbijeenkomst en ALV.
(27-09-2018)

Gerelateerd