Terug naar overzicht

Let op eigenrisicodragerschap als werknemer uit dienst gaat

Beëindig je als werkgever in het po of vo een dienstverband (of loopt een tijdelijk dienstverband af) en komt de betreffende werknemer in een uitkeringssituatie, dan ben je eigenrisicodrager voor de uitkeringskosten van deze werknemer. Een werkgever in het po kan het Participatiefonds verzoeken deze uitkeringskosten te verlagen.

Een werkgever in het vo is voor 25 procent eigenrisicodrager, een werkgever in het po (nog) voor 100 procent. Laatstgenoemde kan wel het Participatiefonds verzoeken deze uitkeringskosten te verlagen vanuit het collectieve fonds. Hierbij gelden de voorwaarden van het Reglement van het Participatiefonds.

Om ervoor te zorgen dat het Participatiefonds de uitkeringskosten deels voor haar rekening neemt, moet je eerst een verlagingsverzoek indienen via het Werkgeversportaal van het Participatiefonds. Dit verzoek moet uiterlijk binnen vier weken na de beëindiging van het dienstverband ingediend zijn. Wij raden aan dit zo vroeg mogelijk te doen, zodra duidelijk is dat een dienstverband wordt beëindigd. Zodra er een uitkering ontstaat en bij het Partipatiefonds bekend is, verstuurt het Partipatiefonds daarover een geautomatiseerde notificatiemail. Vervolgens moet er binnen 4 weken na deze mail gereageerd worden indien er een verlagingsverzoek gedaan wordt.

Beëindigt u het (tijdelijke) dienstverband van een werknemer en komt deze in een uitkeringssituatie? Dan bepalen UWV en WWplus de hoogte en duur van de uitkering en welke werkgever de kosten moet betalen. U krijgt als werkgever daarover een brief van UWV. Participatiefonds schiet in eerste instantie de kosten van de werkloosheidsuitkering die ontstaat voor en brengt deze daarna in rekening bij de werkgever die door UWV/WWplus is aangemerkt. Alle werkgevers in het primair onderwijs zijn immers eigenrisicodrager voor deze kosten.
Standaard betaalt u als werkgever een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten, de andere 50% betaalt het Participatiefonds vanuit het collectieve fonds. In specifieke gevallen kunt u in aanmerking komen voor een verlaging van uw eigen bijdrage naar 10%. Hierbij gelden de voorwaarden van het Participatiefonds.

Heb je vragen?

Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-53 573 393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

Gerelateerd