Terug naar overzicht

Lerarenregister verdwijnt wettelijk per 1 augustus

Per 1 augustus 2022 verdwijnt het Lerarenregister uit de onderwijswetten. Dit betekent dat ook het vrijwillige Lerarenportfolio komt te vervallen. De Eerste Kamer stemde op 16 november in met een initiatiefwetsvoorstel om het Lerarenregister wettelijk te schrappen.

Het vrijwillige Lerarenportfolio verwerkt schoolgegevens en persoonsgegevens van leraren. Met het schrappen van de wettelijke bepalingen van het Lerarenregister vervalt ook de juridische grondslag onder het Lerarenportfolio. Hierdoor is het na 1 augustus 2022 niet meer mogelijk dat leraren zich laten registreren. VBS gaf eerder aan geen heil te zien in het lerarenregister. Indien leraren zichzelf willen registreren, is het aan de beroepsgroep zelf om dit op te pakken.

Wat gebeurt er met de gegevens in het Lerarenportfolio?
Leraren die staan ingeschreven in het Lerarenportfolio krijgen bericht over de afbouw van het Lerarenportfolio. Ze worden geïnformeerd hoe ze bijvoorbeeld getuigschriften en andere documenten in hun portfolio vóór 1 augustus 2022 kunnen downloaden. Ook kijkt het ministerie van OCW naar een manier om de ingeschreven leraren te informeren over alternatieve wijzen waarop zij hun professionalisering vorm kunnen geven en vastleggen.

De Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over het schooladvies of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(21-02-2022)

Gerelateerd