Terug naar overzicht

Lerarenorganisaties presenteren Beroepsbeeld Leraar

De gezamenlijke lerarenorganisaties (AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en PVVVO) hebben onlangs het Beroepsbeeld Leraar overhandigd aan directeur-generaal Funderend Onderwijs van het ministerie van OCW. Dit nieuwe beroepsbeeld is een beschrijving van het beroep van leraar, met zowel de gemene delers van het leraarschap in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, als de specifieke kenmerken van het leraarschap per sector.

Het beroepsbeeld beschrijft de essentie van het leraarschap, wat de leraar nodig heeft om zijn kerntaken goed uit te voeren en hoe de leraar zich kan ontwikkelen. Zesduizend leraren deden mee aan inspiratiesessies, verdiepingsbijeenkomsten en vulden enquêtes in. Uit dit onderzoek kwam een beeld naar voren dat herkend wordt door leraren uit het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Bekijk hier het Beroepsbeeld Leraar…

 

Gerelateerd