Terug naar overzicht

Leraren- én schoolleiderstekort stijgt

Het lerarentekort stijgt in 2019 tot zo’n 1.700 fte, verwacht het Arbeidsmarktplatform PO. Ook vacatures voor directieleden en onderwijsondersteunend personeel (oop) zijn steeds moeilijker vervulbaar, blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019. Relatief (het aantal vacatures afgezet tegen het aantal werkzame personen) zijn er met 8,4 procent meer directievacatures dan vacatures voor leraren (6 procent).

In het schooljaar 2017-2018 waren er volgens het Arbeidsmarktplatform PO 7.750 vacatures voor leraren, 845 vacatures voor directieleden en 1.870 vacatures voor oop. Een stijging van 49 procent ten opzichte van een schooljaar eerder. Voor leraren geldt dat 61 procent van deze vacatures moeilijk vervulbaar is. Moeilijk vervulbaar betekent dat er in 70 procent van de gevallen maximaal 4 kandidaten voor een vacature zijn. Van de directiefuncties is 28 procent moeilijk vervulbaar en bij oop-functies 21 procent. Opvallend is dat het aantal fte aan directiepersoneel met ruim 14 procent daalde tussen 2013 en 2018, terwijl de werkgelegenheid in het po juist langzaam toeneemt.

Het Arbeidsmarktplatform PO verwacht in 2019 een lerarentekort van zo’n 1.700 fte. Zonder beleidswijzigingen kan dat in 2024 oplopen tot ruim 4.800 fte, blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019. De arbeidsmarkt in beeld. In Amsterdam, Rotterdam en Noordoost-Brabant zullen de absolute tekorten het sterkst zijn, volgens de analyse. Het aanbod aan nieuwe leraren, vooral via de pabo, is onvoldoende om in de vraag te voorzien, volgens het Arbeidsmarktplatform.

Daarnaast signaleert het Arbeidsmarktplatform PO dat het aantal fte aan onderwijsondersteuners tussen 2013 en 2018 met twintig procent is gestegen tot ruim 23.830 fte. De stijging vindt vooral plaats tussen 2017 en 2018. Waarschijnlijk besteden scholen het geld dat ze vanuit het werkdrukakkoord krijgen veel aan onderwijsondersteuners om zo leraren te ontlasten.
(11-07-2019)

Gerelateerd