Terug naar overzicht

‘Leerlingen vinden het heel fijn dat ze weer naar school kunnen’

Ze waren blij dat ze alle leerlingen vorige week voor het eerst weer tegelijk op school hadden bij het Veurs Lyceum in Leidschendam. Rector Charlotte van Thiel vertelt over de genomen maatregelen, ventilatie en de voorbereidingen op het griepseizoen. Bij deze coronacrisis hoort handelen naar vermogen en kunnen. Je moet dealen met de situatie die op je afkomt.’

‘Het is heel goed gegaan en we zijn blij dat weer met alle leerlingen tegelijk op school begonnen zijn. De eerste twee dagen hadden we een verkort lesrooster, zodat mentoren met hun leerlingen kennismakingsactiviteiten konden doen. Kinderen zagen en spraken elkaar zo weer en konden ze de sociale contacten opstarten’, vertelt Charlotte van Thiel, rector van het Veurs Lyceum in Leidschendam.

De school had zorgen dat leerlingen thuis gehouden zouden worden. ‘Sommige kinderen mochten na 2 juni tot de zomervakantie niet naar school van hun ouders. Tot dusverre zijn er geen kinderen thuis. Wel zijn er kinderen die liever niet in een grote groep pauze houden. Zij pauzeren daarom in een lokaal.’

‘Leerlingen vinden het heel fijn dat ze naar school kunnen’, merkt Van Thiel. ‘Ze gedragen zich fantastisch. We hebben een filmpje gemaakt met tien regels, waaronder bijvoorbeeld: doe een stapje opzij als je een personeelslid voorbij ziet lopen. Daar houden ze zich keurig aan. We blijven er aandacht voor vragen, want we willen dat over zes weken ook nog zo gaat.’

Hoe hebben jullie je voorbereid op volledige opening van de school?
‘Voor de zomervakantie hebben collega’s een enquête ontvangen met de vraag wat ze nodig hadden om zich veilig te voelen op school. Collega’s met zorgen over hun eigen gezondheid konden aangeven wat niet goed voor ze voelde. We hebben in gesprekken zorgen kunnen wegnemen en alle docenten zijn gestart. Collega’s staan er heel verschillend in: sommigen staan kritisch tegenover de RIVM-richtlijnen en overheidsmaatregelen, terwijl anderen zich juist grote zorgen maken over hun gezondheid. Ons uitgangspunt is: hou rekening met elkaar en toon begrip. Wat voor jou geldt, geldt niet automatisch voor een ander.’

Welke maatregelen hebben jullie op school genomen?
‘We hebben looproutes en leerlingen en medewerkers ontsmetten regelmatig hun handen. We hebben een rooster van 80 minuten, zodat leerlingen maximaal 3 of 4 lessen op een dag hebben en zich niet teveel hoeven verplaatsen. Na elke les is er pauze, waarna de kinderen eerst naar beneden gaan en daarna pas het personeel zich verplaatst. Een trappenhuis is gereserveerd voor personeelsleden, zodat ze daar geen leerlingen tegenkomen en de anderhalve meter afstand te handhaven is.’

Hoe gaan jullie om met ventilatie?
‘We hebben een wat ouder gebouw van een jaar of veertig. Het bestuur laat onderzoek doen naar de ventilatie. Tot de uitkomsten staan alle ramen en deuren open en adviseren we leerlingen een vest, trui en/of sjaal mee te nemen. Collega’s geeft dit een goed gevoel, leerlingen (en ook een aantal collega’s) vinden het vaak koud’, lacht ze.

Zijn er medewerkers en leerlingen die thuiszitten?
‘Er zijn enkele collega’s en een handjevol leerlingen die thuis zijn met verkoudheidsklachten. Er zitten geen collega’s thuis na een vakantie in een oranje of rood gebied. Voor de zomervakantie had ons bestuur scholengroep Spinoza in een brief aan alle medewerkers een beroep gedaan op het gezond verstand en iedereen gevraagd zijn verantwoordelijkheid te nemen.’

De ‘R’ is in de maand. Hoe kijk je aan tegen het verkoudheidsseizoen in combinatie met het lerarentekort?
‘Bij deze coronacrisis hoort handelen naar vermogen en kunnen. Je moet dealen met de situatie die op je afkomt. We hebben subsidie aangevraagd en gekregen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Dat gebruiken we voor extra hulp in de brugklassen, de examenklassen en voor ondersteuning in de klas op school als een leraar met verkoudheidsklachten thuiszit en online onderwijs geeft.

Ook hebben we scenario’s uitgewerkt hoe we het onderwijs inrichten voor het geval de school onverhoopt helemaal dicht moet en voor het geval leerlingen onderling ook anderhalve meter afstand moeten houden. Van de periode van 2 juni tot aan de zomervakantie hebben we bijvoorbeeld geleerd dat we in die situaties leerlingen vaker en volgens een vast rooster naar school willen laten komen. We proberen naar eer en geweten de beste oplossing te vinden, waarbij we hopen en ernaar streven dat het niet ten koste gaat van collega’s, leerlingen en ouders.’
(07-09-2020)

Gerelateerd