Terug naar overzicht

Landelijke tasforce om aanpak lerarentekort te versterken

Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven gaan samen met het onderwijsveld een landelijke taskforce instellen om de aanpak van het lerarentekort te verstevigen. Ook moet de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen minder vrijblijvend worden. Dit schrijven de ministers in een Kamerbrief naar aanleiding van de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort.

Van Vroonhoven constateert dat er veel in gang is gezet om de tekorten aan te pakken. De belangstelling om in het onderwijs te werken neemt toe. Maar zij constateert dat de aanpak te beperkt is qua financiering en capaciteit en te versnipperd is, er is te weinig samenhang/regie. Samenwerking is nog pril en wordt niet door het stelsel gestimuleerd. De beroepsgroep is te weinig betrokken. Opleidingstrajecten zijn te weinig gericht op de doelgroep en teveel aanbod gedreven.

Belangrijkste aanbevelingen van Van Vroonhoven:

  • Duurzame (regionale) samenwerking tussen onderwijspartijen: formuleer wettelijke maatschappelijk opdracht (leerling centraal), zorg voor een plek voor aanpak tekorten en ‘Samen opleiden’, zorg voor structurele bekostiging.
  • Het centraal zetten van de doelgroep in opleidingstrajecten: zorg voor betere aansluiting van opleidingstrajecten op de doelgroep en op de praktijk (start pilot ‘volwassenonderwijs’), investeer in extra begeleiding en zorg voor integrale begeleiding over opleidingen en scholen heen en intensiveer lopende trajecten ter flexibilisering van opleidingstrajecten.
  • Taskforce voor regie en slagkracht die aanpak intensiveert vanuit een gezamenlijke visie en aanpak: richt een taskforce en programmabureau in plus adviesgroep, met heldere mandaten en kaders. Intensiveer aanpak en neem regie en vorm een gezamenlijke visie en integrale meerjarenaanpak.
  • Het betrekken van de beroepsgroep en meer aandacht voor onderbelichte onderwerpen: betrek beroepsgroep, sluipend tekort aan schoolleiders, gerichte aanpak kwetsbare leerlingen, tegengaan uitstroom uit onderwijs en aanpak tekortvakken in het vo.

Lees hier de eindconclusies Samen sterk voor elk kind van Van Vroonhoven.

Lees hier de reactie van de ministers Slob en Van  Engelshoven.
(02-07-2020)

Gerelateerd