Terug naar overzicht

Landelijke mobieltjesafspraak: belangrijkste afspraken op een rij

Na het voortgezet onderwijs sluiten primair en gespecialiseerd onderwijs zich aan bij de landelijke ‘nee, tenzij’-afspraak om mobiele telefoons uit de klaslokalen te weren. De belangrijkste zaken op een rijtje.

  • Het uitgangspunt is geen mobiele telefoons of andere devices in de klas, tenzij sprake is van educatief gebruik in de les. Onder educatief gebruik wordt verstaan dat (enkel) in specifieke lessen deze devices gebruikt kunnen worden, als dat ten dienste staat van de in die les beoogde leerdoelen van leerlingen.
  • De afspraak geldt ook niet als leerlingen ervan afhankelijk zijn, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking.
  • Het voortgezet onderwijs ging voor de zomer 2023 al akkoord met deze afspraak. Nu zijn ook primair en gespecialiseerd onderwijs aangesloten.
  • De scholen bepalen wat educatief gebruik concreet inhoudt.
  • Na de kerstvakantie bespreken leraren, leerlingen en ouders (van po en go) samen wat precies de regels zijn op de eigen school.
  • De afspraken voor het voortgezet onderwijs gaan per 1 januari 2024 in.
  • De afspraken voor primair en gespecialiseerd onderwijs gaan na de zomervakantie 2024 in.
  • OCW geeft aan dat op een nog te noemen moment deze afspraak wordt geëvalueerd en of eventueel een wettelijk verbod nodig is.

Bekijk hier de Kamerbrief…

 

Gerelateerd