Terug naar overzicht

Keuzevrijheid en menselijke maat centraal bij keuze voor schaalgrootte

‘Is er sprake van een ideale schaalgrootte in het primair en voortgezet onderwijs? Een vraag die regelmatig terugkomt en ook het onderwerp was van het afscheidssymposium van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) dat ik onlangs bezocht. Met het einde van de fusietoets bestaan er immers geen formele referentiepunten meer ten aanzien van schaalvergroting in het onderwijs, schrijft Edward Moolenburgh, directeur van VBS, in zijn blog op LinkedIn.

Moolenburgh stelt in zijn blog: ‘De keuze van de schaalgrootte is er wat mij betreft eentje die een schoolbestuur in autonomie zou moeten kunnen nemen (en die niet wordt opgedrongen door impliciete druk op schaalvergroting van buiten). Het is ook een keuze die lokaal en context bepaald is. Twee belangrijke ijkpunten die wat mij betreft centraal staan, zijn (keuze)vrijheid van onderwijs en menselijke maat.’

Lees zijn blog ‘Keuzevrijheid en menselijke maat centraal bij keuze voor schaalgrootte’ op LinkedIn.

Gerelateerd