Terug naar overzicht

Kernwoorden schooljaar 2020-2021: flexibiliteit en online

Tijdens de 100ste ALV van VBS die op 22 november voor de tweede keer in haar geschiedenis online plaatsvond, is de begroting vastgesteld en Pim Spijker herkozen als bestuurslid. Daarnaast was er veel aandacht voor het activiteitenverslag.

‘Onderlinge steun en voorlichting ter bevordering van het onderwijs en de school, het verspreiden van geschriften over onderwijs, het houden van besprekingen en het indienen van verzoekschriften. Dat waren honderd jaar geleden in 1921 de doelen van VBS. Anno 2021 zijn deze doelen nog steeds terug te vinden in de huidige drie pijlers van VBS, te weten: belangenbehartiger, helpdesk/ledenservice en verbinder’, vertelde Nienke Daniels.

‘Ons lustrumjaar stond meer in het teken van corona dan in het vieren van ons lustrum’, vervolgde ze. ‘VBS toonde zich net zoals haar leden flexibel. We plaatsten een coronaknop die veelvuldig geraadpleegd werd. Ook gingen onze netwerk- en kennissessies online door. Nieuw dit jaar was dat onze externe partners van onder andere financiën, communicatie en HR intensief werden betrokken bij de inhoud. Het was pionieren …waarbij jammer genoeg de feestelijke bijeenkomst rond impactvol pionieren uitgesteld moest worden.’ Dat houd je nog van ons tegoed, beloofde Nienke.

‘Ook onze externe contacten gingen gewoon online door. We zijn gesprekspartner van de Minister van Onderwijs, medewerkers van het ministerie, Kamerleden, Onderwijsinspectie, Onderwijsraad en andere onderwijsorganisaties. We leveren inbreng voor Kamerdebatten en reageren op internetconsultaties. Je vindt de vele thema’s in het activiteitenverslag.’ Nienke vroeg aandacht voor het manifest ‘Geef ruimte aan scholen om vanuit diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden’.  Nienke: ‘Als de coronacrisis iets heeft bewezen, is dat scholen vanuit ruimte en vertrouwen, in diversiteit en verbinding, tot goede oplossingen kunnen komen voor leerlingen en betrokkenen.’

Ook dit schooljaar was er een aantal nieuwe VBS-leden die voor het eerst hun schooldeuren openden. In augustus 2020 openden Vrijeschool De Zeeridder in Bergen op Zoom en Klein Rotterdam (van Stichting Groos) in Rotterdam Zevenkamp hun schooldeuren. In oktober volgde ExpeditieWijz in Hengelo. Om schoolstichters te ondersteunen heeft VBS de website schoolstarterskit.nl geactualiseerd met het oog op de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ die in werking trad.

Tot slot zijn tijdens de bijeenkomst twee filmpjes vertoond:

100 jaar VBS – beeldimpressie van de feestelijke dag op 31 mei:

 

Testimonial van René Derksen – directeur-bestuurder Montessori Kind Centrum Aan de Basis in Veenendaal over duurzaamheid:

Voor vragen over de ALV kan je terecht bij de VBS Helpdesk. Nienke Daniëls staat voor je klaar via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of (Whatsapp) 06 – 33029694.
(23-11-2021)

 

Gerelateerd