Terug naar overzicht

Kabinet stelt in 2021 geld beschikbaar voor terugdringing lerarentekort en leerachterstanden

Het kabinet investeert in 2021 extra in vermindering van het lerarentekort en opgelopen leerachterstanden tijdens de coronacrisis.

In de onderwijsbegroting voor 2021 is 32 miljoen euro extra opgenomen om het lerarentekort terug te dringen, zoals al was aangekondigd in de Voorjaarsnota van het kabinet.

Om kansenongelijkheid door de coronacrisis te voorkomen, heeft Minister Slob in mei bijna 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leerlingen en studenten. Het geld is bedoeld om in 2020 en 2021 leerachterstanden bij leerlingen in te lopen en studenten te compenseren voor opgelopen studievertraging. Er zijn subsidieregelingen beschikbaar waarmee scholen leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden of bijvoorbeeld zomer- of herfstscholen kunnen inrichten.

Daarnaast is er in de onderwijsbegroting structureel 450 miljoen euro opgenomen om scholen en universiteiten te compenseren voor het gestegen aantal leerlingen en studenten.

Lees hier de onderwijsbegroting 2021.
(15-09-2020)

Gerelateerd