Terug naar overzicht

Kabinet stelt 210 miljoen voor extra personeel beschikbaar

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar aan basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen om extra hulp in te schakelen in coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. Geeft het ministerie van OCW aan.

Met 210 miljoen euro extra krijgen scholen en mbo-instellingen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor vervanging van bijvoorbeeld docenten. Ook kan de druk op leraren verlicht worden door meer ondersteunend personeel in de school.

De middelen komen per januari 2021 beschikbaar, schoolbesturen worden zo snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd. Dit is een uitwerking van de zogenoemde coronabanen, die de minister van Sociale Zaken onlangs aankondigde.
(16-11-2020)

Gerelateerd