Terug naar overzicht

Waar moet je als eenpitter op letten bij werving en introductie van een nieuwe (directeur-)bestuurder?

Een wisseling van directeur of directeur-bestuurder is een belangrijk moment, zeker voor een eenpitter in het po. Werving en introductie zijn van groot belang bij de aanstelling van een nieuwe (directeur-)bestuurder. We denken graag met je mee over een directiewisseling, neem contact op met onze Helpdesk. Ook staat de intern toezichthouder bij de werving voor de vraag wat een passende beloning is en onder welke cao hij of zij moet vallen. VBS ontwikkelde hiertoe de ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao bestuurders po’.

In deze periode voor de zomervakantie zijn scholen nogal eens druk met het werven van een nieuwe (directeur-)bestuurder voor het volgende schooljaar. Bij de werving is een goed profiel van de beoogde (directeur-)bestuurder van groot belang. ‘Denk hierbij aan specifieke competenties die bij het eenpitterschap horen als ‘(pedagogisch) ondernemerschap’, een brede inzetbaarheid op alle beleidsterreinen en het kunnen schakelen tussen heel strategisch denken en handelen en de alledaagse praktijk; ‘het schaap met vijf poten’. Ook het goed kunnen omgaan met een vrijwilligersbestuur, waar ouders in kunnen zitten (al dan niet in de rol van intern toezichthouder), vraagt om specifieke vaardigheden’, zegt Edward Moolenburgh, directeur van VBS.

Werken voor een eenpitter is echt anders
Werf je iemand uit een groter bestuur of een schoolleider die al bij een eenpitter in dienst is? ‘Werken voor een eenpitter is écht anders dan voor een groot bestuur’, weet Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk. ‘Je bent onderwijskundig én zakelijk leider, wat betekent dat je voor alle terreinen inhoudelijk eindverantwoordelijk bent.’ Die competentie moet in het profiel staan. ‘Je wilt iemand die het leuk vindt om te ondernemen in een kleine organisatie, met de positieve kanten en kwetsbaarheden die daarbij horen’, vult Edward Moolenburgh aan.

Introductieperiode
Is de beste kandidaat geselecteerd, dan volgt een tweede essentieel moment. De introductie als nieuwe (directeur-)bestuurder van de school. ‘Besteed veel aandacht aan een goed introductieprogramma’, tipt Edward Moolenburgh. Vanuit hun ruime ervaring met eenpitters zijn hij en Daniëls graag beschikbaar voor een vrijblijvend introductiegesprek. ‘Hierin kunnen we de stand van zaken op een aantal beleidsterreinen verkennen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid, HR-beleid, de relatie bestuur-toezicht (governance). Uit zo’n vrijblijvend gesprek volgen mogelijk gewenste verdiepingsstappen waar VBS in kan voorzien’, vertelt Nienke Daniëls.

Een handig instrument daarbij is de door VBS ontwikkelde ‘Leidraad schoolbestuur primair onderwijs’. Deze leidraad omvat een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheidsgebieden, documenten en beleidsstukken waarover een school moet of kan beschikken.

Welke beloning en cao zijn passend voor een (directeur-)bestuurder?
Een (directeur-)bestuurder heeft een andere en grotere verantwoordelijkheid dan een directeur. Het is tegenwoordig ook in het onderwijs steeds gebruikelijker dat meer verantwoordelijkheid leidt tot een hoger salaris. Wat is echter redelijk? De ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao bestuurders po’ biedt handvatten bij de afweging welke cao en inschaling het meest passend is. De Handreiking is exclusief voor leden van VBS beschikbaar via de VBS Helpdesk.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Wil je meer weten over de handreiking of over het aanbod om mee te denken over werving en introductie van een nieuwe (directeur-) bestuurder? Neem contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(16-06-2021)

Gerelateerd