Terug naar overzicht

Vragenlijst evaluatie intern toezicht

VBS ontwikkelde een vragenlijst waarmee je het intern toezicht kunt evalueren. De vragenlijst gaat in op: de samenstelling, rolvervulling, functioneren, profilering, werving en selectie, en op positionering.

Gerelateerd