Terug naar overzicht

Voorbeeld toezichtkader

In het toezichtkader wordt geëxpliciteerd op welke criteria het intern toezicht zich in het bijzonder richt. De interne toezichthouder stelt samen met het bestuur (-directeur) het toezichtkader op.

Gerelateerd