Terug naar overzicht

Verkenning one-tier model

In deze handreiking verkent VBS het one-tier model voor toezicht. Daarbij wordt ingegaan op de algemene kenmerken van het model, een veelvoorkomende variant en twee andere varianten, en op de aspecten van een praktische uitwerking.

Gerelateerd