Terug naar overzicht

Stichtingsprocedure nieuwe basisschool (voor speciaal onderwijs)

Om een nieuwe school in aanmerking te laten komen voor bekostiging uit de overheidskas moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De essentiële eis die wordt gesteld is dat middels een prognose aangetoond wordt dat er voldoende potentieel aanwezig is voor de stichting van een school. In deze handreiking zet VBS uiteen hoe de stichtingsprocedure van een nieuwe basisschool of school voor speciaal basisonderwijs verloopt.

Gerelateerd