Terug naar overzicht

Standpunt VBS Meer ruimte voor nieuwe scholen

VBS is positief over het Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Wel plaatst VBS enige kanttekeningen bij de praktische uitvoering: het meten van ouderbelangstelling, de stichtingstermijn en de voorwaarden en duur van de schoolstichtingsprocedure.

Gerelateerd