Terug naar overzicht

Profiel interne toezichthouders

Toezichthouders (bijvoorbeeld in de context van een raad van toezicht, one-tier of commissie van toezicht) kunnen hun toezichthoudende taak verrichten vanuit kennis en ervaring met professionele organisaties. De competenties van de toezichthouders liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau. Toezichthouders zijn gericht op collegialiteit en samenwerking, maken gebruik van de kwaliteiten van elkaar en weten hoe op organisaties effectief en efficiënt toezicht dient te worden gehouden. In deze handreiking zet VBS de profielkenmerken van interne toezichthouders op een rij.

Gerelateerd