Terug naar overzicht

Introductie nieuwe (directeur-) bestuurder: praten, praten en nog eens praten (werken voor een eenpitter is écht anders – deel 3)

Het schooljaar is begonnen en de nieuwe (directeur-) bestuurder is al een paar weken aan de slag. Hoe zorg je voor een succesvolle introductieperiode? ‘Een actieve houding, is belangrijk’, vertelt VBS-directeur Edward Moolenburgh. ‘En dat geldt zeker niet alleen voor de nieuwe (directeur-)bestuurder.’ Lees de verkorte voorpublicatie uit ons binnenkort te verschijnen ledenmagazine De VBS:

Moolenburgh is regelmatig betrokken bij introducties voor nieuwe directeuren en/of (vrijwilliger) bestuurders binnen de school. Een goede introductie is volgens hem belangrijk. Die moet meer behelzen dan een voorstelronde, het laten zien waar relevante documenten staan en vertellen wat wachtwoorden zijn. ‘Afhankelijk van de positie en ervaring van de starter is een uitgebreid of beknopt introductieprogramma wenselijk. Van belang hierbij is dat je de nieuwe directeur niet alleen zijn of haar weg laat vinden, maar dat je (als bestuur, toezichthoudend orgaan en medezeggenschapsraad) iemand actief welkom heet.’ Hiervoor heeft Moolenburgh een paar handvatten:

# Zoom samen in op beleid
‘Door samen rond de tafel te gaan zitten en belangrijke beleidsdocumenten door te nemen, weet een schooldirecteur sneller hoe het ervoor staat’, aldus Moolenburgh. ´Wat staat er precies in het Inspectierapport over de school? Wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten? En wat is hier, sinds het onderzoek van de Inspectie heeft plaatsgevonden, aan gedaan? Kijk ook naar wat er aan beleid is op school en wat de stand van zaken daarin is. Onder meer op het gebied van onderwijs, HR, zorg, IT, financiën en ouderbetrokkenheid. Het schoolplan en het jaarplan zijn daar uitgelezen documenten voor.’ Door zo samen naar het beleid te kijken, krijgt de nieuwe directeur volgens Moolenburgh sneller inzicht in welke issues er spelen en welke dossiers minder goed orde zijn. ´Ga hier vervolgens niet meteen oplossingen voor verzinnen, maar maak een actielijst waarbij je aangeeft wat wel en geen prioriteit heeft.’

# Investeer in gesprek over rolverdeling
Het bestuursmodel ziet er op papier doorgaans gestroomlijnd uit, al is de praktijk vaak grilliger. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang het voor iedereen duidelijk is wat zijn of haar rol is. ‘Het moet duidelijk zijn waar de directeur wel en niet over gaat, wat zijn verantwoordelijkheden zijn, wat van hem wordt verwacht en wat hij nodig heeft om dit in te vullen. De rol van de (andere) bestuursleden, toezichthouder en MR moet voor iedereen helder zijn. Door samen informeel te praten, kan de rolverdeling in de praktijk meer inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast krijgt de nieuwe directeur een gevoel bij de ‘cultuur’ op school: hoe de gesprekken worden gevoerd, wat de verstandhouding is en of in de praktijk gebeurt wat op papier is vastgelegd. Plan daarom uitgebreide en aparte kennismakingsgesprekken in met het bestuur, de toezichthouders en MR. Een goede start scheelt later het halve werk.’

# Maak plannen en evalueer
Zodra de directeur meer inzicht heeft gekregen in het beleid en in wat zijn verantwoordelijkheden zijn, kunnen plannen en afspraken voor het eerste schooljaar worden gemaakt. ‘Komt de directeur in een redelijk gespreid bedje terecht, dan kun je afspreken dat de directeur een visie en plan ontwikkelt voor de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld het team of het onderwijs. Staat de school er minder goed voor, dan zou je kunnen denken aan een ‘100-dagen plan’. Hierin is dan opgenomen wat prioriteit heeft, om vanuit daar met nieuwe doelen te komen om de school verder te brengen. Vergeet vervolgens niet om regelmatig te evalueren. Om de voortgang te bewaken en ervoor te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan.’

VBS organiseert (op maat) diverse introductieactiviteiten waarin onder andere wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden die wel en niet bij een specifieke rol horen. Ook de actuele stand van zaken ten aanzien van wet- en regelgeving op de verschillende beleidsterreinen komt aan bod. Interesse? Stuur een mail naar emoolenburgh@vbs.nl.

Lees ook:
‘Werken voor een eenpitter is écht anders’ – Aandachtspunten bij werving en introductie nieuwe directeur(-bestuurder) eenpitters -deel 1

Welke beloning en cao zijn passend voor een (directeur-) bestuurder? (Werken voor een eenpitter is écht anders -deel 2)
(27-08-2020)

Gerelateerd