Terug naar overzicht

HRM-checklist voor scholen in het primair onderwijs

De HRM-checklist po geeft overzicht geeft schoolbestuurders, directeuren en P&O’ers zicht op de HRM-verplichtingen en -ontwikkelingen in het primair onderwijs. We schetsen eerst het wettelijk kader: HRM-beleid conform wet- en regelgeving. Tot slot volgt een overzicht van websites en relevante documenten.

Gerelateerd