Terug naar overzicht

Handreiking oriëntatie samenwerking kleine po-scholen

Soms ervaren -vooral kleinere- schoolbesturen algemene of specifieke knelpunten, waardoor de vraag kan opkomen of het niet beter is om samen te werken met andere schoolbesturen. In enkele situaties leidt dat zelfs tot de gedachte om helemaal op te gaan in een groot schoolbestuur.

Aan (bestuurlijke) samenwerking zijn voor- en nadelen verbonden en een goede analyse vooraf wordt dan ook aanbevolen. Om deze analyse/oriëntatie op samenwerking op gestructureerde wijze te laten verlopen, heeft VBS een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld. Met behulp van deze vragenlijst kunt u –als schoolbesturen en directies- voor uzelf en voor elkaar een antwoord formuleren op relevante vragen en zo gezamenlijk een eerste inhoudelijke en procesmatige verdiepingsslag maken.

Gerelateerd