Terug naar overzicht

Handreiking lerarentekort primair onderwijs

De Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs maakten in 2018 een handreiking voor basisscholen hoe ze in geval van nood om kunnen gaan met het lerarentekort. Deze handreiking biedt niet de oplossing voor het lerarentekort, staat in de brochure ‘Een lerarentekort op uw school? Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?‘. Het is voor schoolleiders en besturen in het primair onderwijs een hulpmiddel bij het maken van keuzes als de nood hoog is en er tijdelijke maatregelen moeten worden genomen.

De handreiking noemt de verschillende onderwijspersoneelsleden en hun wettelijke bevoegdheden. Ook staan er veel voorkomende oplossingen in als het (extra) inzetten van gepensioneerde leerkrachten, onderwijsassistenten, parttimers en zij-instromers. De handreiking geeft een toelichting op de mogelijkheden om vakdocenten (uit het vo) of hybride leerkrachten in te zetten. En de ruimte binnen de onderwijstijd staan beschreven, evenals uitleg over de vierdaagse schoolweek. Daarnaast schept de handreiking duidelijkheid over tijdelijke inzet van onbevoegden.
(8-11-2018)

Gerelateerd