Terug naar overzicht

Handreiking benoemingsprocedure College van Bestuur

Deze handreiking gaat over de benoemingsprocedure voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Als bestuurders en toezichthouders hun werkgeverstaak serieus nemen, gaan zij zorgvuldig en veeleisend te werk bij de werving, selectie en benoeming van een nieuw onderwijsbestuur. Deze handreiking is bedoeld om daarbij te helpen. Wat speelt een rol bij benoemingsprocedures voor bestuurders?

Gerelateerd