Terug naar overzicht

Is het verstandig bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren?

Individuele bestuurders en/of toezichthouders kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor bestuurs- of beleidsfouten. Daarom is het verstandig bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren. VBS-leden profiteren van collectiviteitskorting bij schadeverzekeringen via Raetsheren.

Als bestuurders en/of toezichthouders aansprakelijk worden gesteld door bestuurs- of beleidsfouten, dan kunnen de (financiële) belangen van het schoolbestuur als rechtspersoon of een derde worden geschaad. Het kan gebeuren dat een bestuurder of toezichthouder dan vanuit zijn privévermogen een schadevergoeding moet betalen.

Daarom is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders af te sluiten. Deze verzekering dekt de individuele aansprakelijkheid van bestuurders van onderwijsinstellingen, verenigingen of stichtingen voor schade aan derden door fouten van zichzelf en medebestuurders.

Zo kun je Raetsheren bereiken
VBS werkt voor schadeverzekeringen samen met assurantiemakelaar Raetsheren. Profiteer ook van collectiviteitskorting met het VBS-schadeverzekeringspakket, waaronder de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Daarnaast kan Raetsheren samen met jou je huidige verzekeringspakket en situatie doornemen. De assurantiemakelaar adviseert vrijblijvend over vragen als: is ons schoolbestuur goed verzekerd? En hebben we de verzuimrisico’s goed in beeld?

Kijk op www.vbsverzekerd.nl of bel (072-711 34 55) of mail (info@vbsverzekerd.nl).

(28-09-2022)

Gerelateerd