Terug naar overzicht

Internetconsultatie wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Op 10 mei 2023 hebben ministers Dijkgraaf en Wiersma het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid in consultatie gebracht. Het ministerie van OCW gebruikt de reacties van belanghebbenden om het voorstel te verbeteren. De consultatie loopt tot en met 18 juni. De beoogde inwerkingtreding is 2024.

Het wetsvoorstel verplicht besturen in het po, vo en mbo om strategisch personeelsbeleid te voeren en bevat ook wettelijke eisen voor dit beleid. Professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers worden hierbij gekoppeld aan onderwijskundig beleid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor het po en vo bevat het voorstel daarnaast enkele arbeidsrechtelijke maatregelen om personeelstekorten tegen te gaan en te zorgen dat het onderwijs een aantrekkelijke werkplek blijft. Zo wordt in het voorstel een vast contract na één jaar het uitgangspunt, krijgen nieuwe medewerkers een contract van tenminste 0,8 fte en mag maximaal vijf procent van de ontvangen lumpsum worden inzet voor externe inhuur. Het doel hiervan is dat het onderwijs een aantrekkelijke werkplek blijft en personeelstekorten worden tegengegaan.

Doe hier mee met de consultatie

Gerelateerd