Terug naar overzicht

Internetconsultatie voor doorstroomtoets

Voor leerlingen in groep 8 komt er een vaste aanmelddatum voor het voortgezet onderwijs: 1 april. Ook wijzigt de eindtoets in een doorstroomtoets vanaf schooljaar 2022-2023. Feedback geven op het wetsvoorstel doorstroomtoetsen po via internetconsultatie is mogelijk tot 22 maart 2020.

Minister Slob beoogt met dit wetsvoorstel door één vaste aanmelddatum kinderen zoveel mogelijk leerlingen op hun voorkeursschool en best passende niveau terecht te laten komen. Nu schrijven leerlingen zich op verschillende momenten in. Jaarlijks komen zo’n tweeduizend leerlingen met een aangepast schooladvies niet terecht op de school van hun eerste keuze. Als alle leerlingen het definitieve advies hebben, mogen ze zich vanaf 1 april inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs.

Schooladvies in januari
Achtstegroepers krijgen volgens het wetsvoorstel in januari het schooladvies van de leraar. Direct na dit schooladvies maken de leerlingen de doorstroomtoets. Zo wil minister Slob voorkomen dat kinderen worden getraind voor de toets als het advies lager is dan verwacht. Als de uitslag van de toets afwijkt, kan de leraar het schooladvies aanpassen voor 1 april aanpassen. Daarna melden alle leerlingen zich gelijktijdig aan bij het voortgezet onderwijs.

Van eindtoets naar doorstroomtoets
Volgens minister Slob ligt er nu veel nadruk op de eindtoets en de overgang van basisschool naar middelbare school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Omdat een leerling zicht blijft ontwikkelen moet ook op de middelbare school goed gekeken worden of een leerling nog op de juiste plek zit. Vandaar de naamsverandering naar doorstroomtoets.

Geen overheidstoets meer
De overheid stopt met het aanbieden van de Centrale Eindtoets via het College voor Toetsen en Examens (CvTE) omdat ze vindt dat er genoeg goede toetsen op de markt zijn om uit te kiezen. Het CvTE gaat toezicht houden op toetsen van private toetsaanbieders. Het wetsvoorstel beoogt de Expertgroep toetsen po op te heffen.

Internetconsultatie tot 22 maart
De minister vraagt leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders die opmerkingen of suggesties ter verbetering van het wetsvoorstel hebben, te reageren via de internetconsultatie. Dit kan tot 22 maart 2020. Hierna zullen de Tweede en Eerste Kamer over het wetsvoorstel debatteren en stemmen.
(27-02-2020)

Gerelateerd