Terug naar overzicht

Integraal huisvestingsplan wordt verplicht voor gemeenten en schoolbesturen

Minister Slob gaat gemeenten en schoolbesturen verplichten gezamenlijk een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Ook zal in de wet komen te staan dat renovatie een volwaardig alternatief is voor nieuwbouw. Het investeringsverbod voor besturen in het primair onderwijs wordt versoepeld.

Met de komst van het IHP moeten schoolbesturen en gemeenten in overleg afspraken maken over prioritering rondom onderwijshuisvesting. Schoolbesturen stellen hiertoe ook een meerjarig onderhoudsplan op. Door renovatie als voorziening in de wet op te nemen, wordt het een volwaardig alternatief voor nieuwbouw en primair de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Investeringsverbod versoepeld
Het voor het onderwijs geldende investeringsverbod op onderwijshuisvesting wordt versoepeld. Schoolbesturen kunnen dan bij renovatie of nieuwbouw mee-investeren in keuzes die de kwaliteit ten goede komen. Deze voorstellen tot wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting neemt minister Slob over van de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.

De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer gaat. De raden en de VNG ontwikkelen een handreiking IHP die binnenkort zal verschijnen.
(bron: PO-Raad,14-07-2020)

Gerelateerd