Terug naar overzicht

Inspirerende Startbijeenkomst over excellente eenpitter en oudercommunicatie

De drukbezochte VBS Startbijeenkomst po op 25 september in Utrecht leverde een interessante en inspirerende uitwisseling op. Drie onderwerpen stonden centraal: de verhouding tussen bestuur en directie, de excellente eenpitter en de communicatie tussen ouders en school.

‘Veel VBS-leden zijn kleinere schoolbesturen en eenpitters en veel van hen zijn algemeen bijzondere scholen’, zei VBS-directeur Edward Moolenburgh in zijn welkomstwoord. ‘Onze leden zijn veelal eigenzinnige scholen, die eigentijds onderwijs bieden’, verwees hij naar de titel van onze nieuwe folder ‘Eigenzinnige scholen, eigentijds onderwijs’, waarin we de kenmerken, kracht en meerwaarde van onze leden uit de doeken doen. Onze leden ontvangen hem binnenkort in de bus samen met magazine De VBS.

Bestuur en toezicht
Vervolgens gaven Edward Moolenburgh en René Derksen, directeur-bestuurder Montessorischool Aan de Basis in Veenendaal en ambassadeur van VBS, een presentatie over de rol van het bestuur en het interne toezicht. De ervaring leert dat het managementstatuut vaak niet actueel meer is. ‘Kijk er eens naar’, tipte Moolenburgh. Weet binnen een schoolbestuur iedereen wat zijn rol is? ‘Rolzuiverheid tussen intern toezicht en bestuur heeft ook onderhoud nodig’, gaf hij aan. René Derksen zei: ‘Met name eenpitters hebben behoefte aan contact met derden. Zo kun je je school goed positioneren.’

De excellente eenpitter
Eenpitters stonden centraal tijdens de workshop van Wouter Groot, directeur-bestuurder van de Casimirschool in Gouda en ambassadeur van VBS. ‘Als eenpitter heb je een grote verantwoordelijkheid, want je bent als eenpitter ook kwetsbaar. De Casimirschool is een excellente school, we doen het goed. We hebben tevreden kinderen, collega’s en ouders.’ Wat is het geheim van het succes en hoe ga je om met risico’s, klonk het uit de zaal.

Groot noemde een aantal ingrediënten: een gezamenlijke visie, ambitie en vooruit denken. ‘Onze grootste drijfveer is iedere dag vorm en inhoud te geven aan kwaliteitsverbetering. We vinden het belangrijk en betekenisvol om nieuwe dingen te doen, innovatief bezig te zijn. Ik werf daarbij bewust leerkrachten, veel van hen hebben de academische pabo gedaan, die op een ambitieuze school willen werken. Daardoor heb ik geen last van het lerarentekort. Daarbij heb ik sowieso mensen bovenformatief aangenomen. Twee groepen hebben samen twee leerkrachten en een onderwijsassistent. Als er bij een griepgolf iemand ziek wordt, heeft dat geen effect op de organisatie van het onderwijs.’

Groot: ‘Samenvattend zijn onze succesfactoren: een heldere missie/visie/strategie, goede medewerkers, ruimte voor creativiteit, innovatiekracht, positiviteit, continue verbeteren, samenwerking en betrokkenheid. Uiteindelijk draait alles wat we doen om verbinding met kinderen. Als die niet kunnen uitleggen wat we doen, is een idee nog niet goed geland.’

(Mis)communicatie met ouders
Arline Spierenburg van Ouders&Onderwijs gaf een workshop over communicatie tussen ouders en school. ‘Communicatie is wel vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf. Dat merken we aan verhalen in de media ook, maar gelukkig gaat er ook heel veel goed’, zei ze. Er kwamen tips voor communicatie met ouders voorbij: Het gaat om afstemmen van verwachtingen tussen ouders en school en om leerkrachten te steunen als de spanningen hoog oplopen, zei een directeur. Een andere directeur voert standaard intakegesprekken met ouders van nieuwe leerlingen. Ze benoemt letterlijk wat de verwachtingen zijn. ‘Dat uw kind op vwo-niveau uitstroomt is niet altijd gezegd.’ Ook nam ze een paar ouders als leerkracht aan, dat helpt, zegt ze.

Spierenburg geeft het voorbeeld van een directeur die dagelijks bij de deur staat om ouders te begroeten en dat ouders koffie kunnen drinken op school. ‘De directeur gaat daarbij zitten. Dat kost tijd en geld maar het is de investering waard omdat het voor verbinding zorgt.’ Wil je ouders de school in krijgen voor een ouderavond? ‘Laat kinderen hun ouders uitnodigen, dat werkt altijd.’

Samenwerken
Na de workshops praatten de aanwezige VBS-leden na met een hapje en een drankje en wisselden tips en ervaringen uit. Wilt u ook het gesprek met VBS en andere leden aangaan? U bent van harte uitgenodigd voor ‘Samenwerken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid’, onze avondbijeenkomst en ALV op 18 november in Den Haag. Hoogleraar Pieter Huisman en partner en samenwerkingscoach Edwin Kaats van Common Eye zullen spreken over samenwerking. Lees meer en meld u aan voor ‘Samenwerken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

Gerelateerd