Terug naar overzicht

‘Inspectieoordeel “voldoende” volstaat voor deelname flexibele tijden’

Deelnemers aan het nieuwe experiment met flexibele onderwijstijden hebben minimaal de waardering ‘goed’, wat minister Slob betreft. Coalitiepartijen VVD en CDA willen hier een stokje voor steken door het inspectieoordeel ‘basiskwaliteit/voldoende’ te laten volstaan voor deelname, blijkt uit een schriftelijk overleg.

Het nieuwe experiment met flexibele onderwijstijden voor huidige deelnemers begint vanaf het schooljaar 2020/2021. Voorwaarden zijn instemming van de MR en waarborgen voor onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en onderwijsfilosofie.

Om de onderwijskwaliteit te waarborgen wil Slob dat deelnemende scholen minimaal de waardering ‘goed’ hebben van de Onderwijsinspectie. VBS is het met de twee coalitiepartijen eens dat het voldoen aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit, het oordeel ‘voldoende’, afdoende is voor deelname.

VBS is voorstander van het experiment met flexibele onderwijstijden. De huidige maatschappij vraagt om flexibiliteit, innovatie en maatwerk; biedt scholen dan ook ruimte voor eigen keuzes. Het is goed dat minister Slob gaat onderzoeken hoe flexibele tijden wettelijk zijn vast te leggen.
(28-11-2019)

Gerelateerd