Terug naar overzicht

Inspectieoordeel ‘voldoende’ volstaat toch voor deelname aan flexibele onderwijstijden

Twintig basisscholen kunnen vanaf 1 augustus 2020 meedoen met het nieuwe experiment met flexibele onderwijstijden. In tegenstelling tot eerdere plannen stelt minister Slob het experiment ook open voor scholen met het inspectieoordeel ‘voldoende’.

Het nieuwe experiment heet Ruimte in Onderwijstijd en begint 1 augustus 2020. Slob was van plan alleen scholen toe te laten met de waardering ‘goed’. Na een motie van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema volstaat het oordeel ‘voldoende’ voor deelname, zoals ook VBS eerder bepleitte.

De acht scholen die deelnemen aan het eerdere Experiment flexibiliseren onderwijstijd krijgen als eerste toegang met het oordeel ‘voldoende’. Voor de andere plekken krijgen scholen met het oordeel ‘goed’ voorrang. Deelname aan het experiment stopt bij het inspectieoordeel onvoldoende of zeer zwak.

Aanmelden experiment
Basisscholen kunnen zich vanaf 1 april 2020 tot en met 30 april 2020 aanmelden voor het Experiment Ruimte in Onderwijstijd. Deelnemende scholen mogen flexibeler omgaan met de lesuren. Deelnemers mogen tijdens het experiment afwijken van de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Ook mogen andere professionals onder voorwaarden maximaal 100 uur per jaar les geven. Zoals een vakspecialist in muziek of programmeren.

Het Experiment Ruimte in Onderwijs start vanaf 1 augustus 2020 en duurt 5 schooljaren. Met het experiment onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het basisonderwijs verbetert. En of alle scholieren dezelfde kansen krijgen.

Maatschappij vraagt om flexibiliteit
VBS is voorstander van het experiment met flexibele onderwijstijden. De huidige maatschappij vraagt om flexibiliteit, innovatie en maatwerk; biedt scholen dan ook ruimte voor eigen keuzes. Het is goed dat minister Slob gaat onderzoeken hoe flexibele tijden wettelijk zijn vast te leggen.
(04-03-2020)

Gerelateerd