Terug naar overzicht

Inspectie neemt NPO mee in reguliere onderzoeken

De Onderwijsinspectie verwerkt onderzoeksvragen rond het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in al geplande (stelsel)onderzoeken. Activiteiten die scholen en besturen met NPO-gelden ondernemen komen aan de orde in bij het reguliere toezicht.

Voor het inspectietoezicht rond het NPO betekent dit:

  • De inspectie laat zich de komende jaren informeren door scholen en besturen over de activiteiten die zij voor het NPO ondernemen
  • De inspectie betrekt de informatie bij de onderzoeken en eventueel bij de beoordeling van de school of het bestuur
  • De inspectie heeft een (beperkte) rol in de monitoring van het NPO en rapporteert hierover op stelselniveau
  • In de Staat van het Onderwijs wordt beschreven hoe het staat met realisatie van de kernfuncties van het onderwijsstelsel en waar mogelijk hoe besturen en scholen activiteiten voor het NPO ondernemen en wat zij daarvan kunnen realiseren.

(21-06-2021)

Gerelateerd