Terug naar overzicht

Inkijk in manier waarop Onderwijsraad zijn werk doet

De Onderwijsraad heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Met vijf adviezen en een verkenning is bijgedragen aan ‘Goed onderwijs voor iedereen’. Zo adviseerde de raad over inclusiever onderwijs, sekseverschillen in het onderwijs en over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Ook geven twee raadsleden een inkijk in de manier waarop de Onderwijsraad zijn werk doet.

Adviezen in 2020
Met twee spoedadviezen deed de raad in het voorjaar van 2020 aanbevelingen aan het kabinet voor het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis op de korte termijn. Ook stelde de raad een investeringsagenda op voor de langere termijn. Naast de corona-adviezen publiceerde de raad ‘Steeds inclusiever’, een langetermijnperspectief op inclusiever onderwijs. In een verkenning over sekseverschillen in het onderwijs bracht de raad in beeld hoe het onderwijs en de samenleving kunnen bijdragen aan de vermindering van genderstereotiep gedrag. Ook publiceerde de raad twee briefadviezen: over traditioneel islamitisch als richting in het onderwijs en over de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.

In het jaarverslag geven raadslid Jasmijn Kester en raadsadviseur Mirjam Bakker verder nog een inkijk in de manier waarop de Onderwijsraad zijn werk doet. Zij gaan dieper in op twee adviesonderwerpen uit 2020. Martin Pomper, lid van de JongerenOnderwijsraad, vertelt over de bijdrage van de JongerenOnderwijsraad aan de corona-adviezen.

Doorkijk naar 2021
In maart 2021 heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over werkdruk en onderwijstijd in het basisonderwijs (zie ons nieuwsbericht ‘Advies onderwijsraad bevestigt signalen uit het veld’). In 2021 zal de raad nog de volgende adviezen uitbrengen, waarvan twee op verzoek van de regering en drie uit eigen beweging:

  • Differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel
  • Nationaal Programma Onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs
  • Privaat aanbod in het onderwijs
  • Extern toezicht.

VBS is gesprekspartner van de Onderwijsraad en levert geregeld input voor adviezen, zoals bijvoorbeeld voor extern toezicht en de vrijheid van onderwijs. 

(07-04-2021)

Gerelateerd