Terug naar overzicht

Hoogleraar Pieter Huisman herbenoemd in leerstoel Onderwijsrecht

Hoogleraar Pieter Huisman is herbenoemd op de bijzondere leerstoel ‘Onderwijsrecht op pluriforme grondslag’ bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam tot 1 november 2021. Huisman richt zich de komende jaren op de thema’s ‘Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’ en ‘Legaliteit en legitimiteit van extern toezicht in het onderwijs, mede in het licht van toenemende regionalisering van het onderwijs’.

De benoeming van de hoogleraar is gedaan door het bestuur van de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag na instemming door de Erasmus Universiteit. VBS houdt de leerstoel mede in stand en VBS-directeur Edward Moolenburgh treedt per 1 december 2018 toe tot het bestuur van de stichting.

Houd de VBS media in de gaten voor nadere informatie over de leerstoel. Voor vragen kunt u contact opnemen met VBS-directeur Edward Moolenburgh: emoolenburgh@vbs.nl

(29-11-2018)

Gerelateerd